#Pakdemacht - SP Verkiezingsprogramma 2017 / Doorrekeningen

Haalbaar en betaalbaar

De afgelopen jaren groeiden de verschillen in ons land. De multinationals en de allerrijksten kregen lastenverlichting. Tegelijk werden door achtereenvolgende kabinetten tientallen miljarden bezuinigd. Vooral de lage en middeninkomens betaalden de rekening. Zij zagen hoe de publieke voorzieningen verdwenen, de lonen werden gematigd en het eigen risico en de huren explodeerde. Na deze kaalslag is het nu tijd voor de inhaalslag.

Het CPB heeft ons programma doorgerekend. Zij laten zien dat onze plannen haalbaar en betaalbaar zijn. De werkloosheid daalt, de koopkracht verbetert, de ongelijkheid wordt verkleind. Vanaf 2018 houdt de overheid geld over waardoor de staatsschuld daalt. 

Hier komt het geld vandaan

Eerlijke belasting multinationals en banken: € 6,1 miljard 

  • Belastingontduikers en belastingontwijkers pakken we aan. We stoppen de belastingcadeautjes aan de multinationals. 
  • Grote bedrijven zijn steeds minder belasting gaan betalen over hun winsten. We brengen deze winstbelasting naar een normaal niveau, vergelijkbaar met landen als Frankrijk, België en Duitsland. 
  • De banken stortten de economie in een diepe crisis. Nu vragen wij een eerlijke bijdrage om de schade te herstellen door de bankenbelasting te verhogen. 

Miljonairsbelasting€ 1,2 miljard

De afgelopen 15 jaar kreeg de rijkste 20% meer te besteden. De overige 80% minder. Wij vragen van de miljonairs een hogere bijdrage. Voor iedere euro boven de 1 miljoen 1 cent extra, boven de 2 miljoen 2 procent. 

Vermogenswinstbelasting:  € 1,9 miljard

In plaats van de oneerlijke spaartaks die spaarders veel te zwaar belast en beleggers te licht voeren we een vermogenswinstbelasting in. Beleggers gaan eerlijk betalen over hun daadwerkelijke rendement 

Grote vervuilers betalen meer:  € 9,4 miljard

De grote bedrijven zijn de grootste vervuilers. Toch betalen zij nauwelijks mee aan de schade die zij veroorzaken. Bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan meer belasting betalen. Dat geldt ook voor bedrijven die veel afval produceren, onnodig veel verpakkingsmateriaal gebruiken of bedrijven die het milieu verontreinigen. De lage en middeninkomens worden in onze plannen ontzien. 

Besparen bij overheid:  € 1,8 miljard 

We besparen op externe inhuur en communicatiepersoneel bij de overheid, we investeren minder geld in asfalt, en we gaan minder geld uitgeven aan dure wapensystemen bij defensie zoals de JSF. 

Pak de macht! Stem woensdag 15 maart SP